Egyéb információk

Költöztetés

Lakossági, közületi költöztetés.

Lakások, irodák, üzemek, telephelyek, iskolák, könyvtárak, üzletek áttelepítése. Amennyiben költöztetésre szeretne ajánlatot kérni, töltse ki az alábbi adatlapot a szállítás adatairól!

Szakképzett rakodóink gondos, megfontolt munkavégzése biztosítja a bútorok és tárgyak sérülésmentes szállítását, rakodását.

Rakodóink több éves tapasztalattal rendelkeznek a költöztetés, bútorszállítás területén. Társaságunk az ország egész területén vállal bútorszállítást, költöztetést, fuvarozást, rakodást. Nagyobb munka esetén igény szerint előzetes helyszíni felmérést végzünk, melynek során pontosabban meg tudjuk határozni az elvégzendő fuvarfeladatot, a megfelelő nagyságú és felépítményű teherautót, szállító járművet, illetve a rakodás módját, a rakodók számát, ezáltal a várható költségeket is.

A költöztetés során esetlegesen feleslegessé váló bútorok, egyéb tárgyak lomtalanítását is vállaljuk.

Rugalmasság, gyorsaság

Megrendelőink igényeihez igazítjuk eszközeinket, erőforrásainkat akár teljes körű költöztetést, akár részfeladatokat végzünk.

Rugalmasan vállaljuk a szállítást bármilyen időpontban előzetes egyeztetés alapján. A fuvarfeladatot a biztonságos munkavégzés és a körülmények figyelembe vételével a lehető legrövidebb idő alatt végezzük. Ezért közös érdek, hogy a költözésre elő legyenek készítve a bútorok, tárgyak. Lehetőleg a költözést megelőzően be kell mindent csomagolni és a házhoz legközelebbi megállási lehetőséget biztosítani.

Szeretnénk, ha a szállítás során a legmegfelelőbb megoldást és fuvarozót venné igénybe, ezért minden tekintetben megrendelőink rendelkezésre állunk, akár költöztetésről, fuvarozásról, akár csak szállítási tanácsadásról van szó.

Egyes költözések alkalmával felmerülő, a fuvarozáshoz kapcsolódó különleges rakodási feladatokat is megoldunk. Pl. bútorszerelés, csomagolás, bútorok emeletre történő felhúzása, gépszállítás, zongora, pianínó és egyéb hangszerek szakszerű szállítása, mozgatása, emelése, rakodása.

Szállításainkat elsősorban Budapesten és vonzáskörzetében végezzük, de igény szerint teljes körű belföldi árufuvarozást, egyes esetekben nemzetközi árufuvarozást is teljesítünk.

Nagyobb költözés esetén érdemes előzetes felmérést végezni. A felmérés kiterjed a szállítandó ingóságok mennyiségére, méreteire, egyéb tulajdonságaira, a tőlünk megrendelt csomagolás esetén a szükséges csomagolóanyagok mennyiségére és típusaira, a szállításhoz elengedhetetlen szétszerelés meghatározására, a szállítási címek körülményeire (pl. elhelyezkedés, megközelítés, parkolási lehetőségek, emeletek száma), a feladat megoszlására, a felesleges bútorok lomtalanítására, a megrendelő egyéb kívánságaira.

Ezek alapján meg lehet határozni, hogy mekkora teherbírású és befogadóképességű teherautóra, illetve hány fő rakodóra és milyen eszközökre lesz szükség. Ezáltal egy megközelítő vagy pontos fuvardíjat is lehet kalkulálni.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy a költöztetéshez a megrendelő csak tehergépkocsit rendel és a rakodást saját maga vagy saját emberei végzik.

Garancia

Költöztetések esetén, a hazai biztosító társaságok, sajnos, nehezen teljesíthető feltételekkel és hiányosságokkal vállalnak kockázatot. Teljes körű biztosítást, önállóan, egyetlen biztosító társaság sem képes nyújtani. Ezért 100 % biztonságot (teljes körű biztosítói garanciát) csak egyszerre több, különböző biztosító társasággal való, együttes szerződés tudna létrehozni, eltérő díjakért és különböző értékhatárig! A három különböző biztosítási szerződés, együttes költségeit, csak a költöztetés szolgáltatás díjában érvényesíthetnénk. Megrendelői igény hiányában ezt nem tesszük.

Költöztetések esetén, a hazai biztosítók, nyugat európai normákhoz és szokásokhoz kialakított, (gyári vagy precíziós) csomagolás követelményeit támasztják, a kockázatvállalás érdekében. Lakossági megrendelőink számára ezen követelmények, (túlságosan megterhelő saját munkával, vagy szolgáltatást megrendelve) csak irreálisan magas anyagi ráfordítással teljesíthetőek. Tapasztalataink szerint, megrendelőink ezeket a követelményeket rendszeresen elkerülik, ezzel elveszítve a sérülésekre vonatkozó, biztosítói garanciát.

Ezért vállalkozásunk további, saját anyagi felelősséget vállal a költöztetés folyamán, munkatársaink által okozott károkért, de a saját anyagi felelősség vállalás mértéke, csak az adott munkavégzés után járó fuvardíj vagy rakodási díj mértékéig és a sérülés arányában érvényesíthető!

A fuvardíj mindig az igénybe vett szolgáltatások mértékétől, az elvégzett munkától függ.

Költözési előkészületek

Csomagolóanyagok

A költözést megelőzően a csomagolóanyagok - doboz, zsák, fólia, ragasztó - beszerzése fontos feladat. Amennyiben nem szeretne evvel foglalkozni, kívánságra beszerezzük a megfelelő csomagolóanyagot.

A beszerzés és kiszállítás időpontját célszerű minimum néhány nappal a szállítás előtt időzíteni, hogy legyen idő a csomagolásra.

Helyfoglalás

Költözést megelőző napon érdemes a ház előtt táblával vagy más módon jelölni a helyfoglalási szándékot. A költözés napjára megfelelő nagyságú parkolóhely biztosítása szükséges. Különös tekintettel a nagy forgalmú utakon, illetve a belvárosi részeken!

Behajtási engedélyek

Egyes közterületekre korlátozott a tehergépkocsival történő behajtás, különös tekintettel az úgynevezett védett övezetekre. Ilyen esetekben a szállítás alkalmára behajtási, várakozási engedélyeket kell beszerezni. Részletes információk a tobi.bkk.hu oldalon!

Az engedély előzetes regisztráció után intézhető.

A szükséges engedélyeket kérésre, külön díjazás ellenében beszerezzük!

Fontos tudni, hogy a hivatal általános esetben minimum 3 napos elintézési határidőre vállalja az engedélyek kiadását! Ezt a szállítás ütemezésénél, tervezésénél figyelembe kell venni.

A védett övezetek kijelölését, valamint az ezekre a területekre gépjárművel való behajtási engedélyeket a 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza.

Engedély típusok

Áruszállítási behajtási hozzájárulás

Az áruszállítási behajtási hozzájárulás a 18.00 óra és 10.00 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott a folyamatos rakodás idejére, de legfeljebb 20 perc időtartamú várakozásra jogosít.

Szerviz-szolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás

A szervizszolgáltatási behajtási hozzájárulás a 18 óra és 12 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott legfeljebb 1 óra időtartamú várakozásra jogosít.

Közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás

Közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben romlandó élelmiszer-szállítási tevékenységet végez. A közhasznú áruszállítási hozzájárulás a 18 óra és 10 óra közötti, illetve a 13 óra és 15 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott a folyamatos rakodás idejére, de legfeljebb 20 perc időtartamú várakozásra jogosít.

Ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás

Az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

Az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás legfeljebb 30 napig terjedő időtartamra adható. Egy naptári évben ugyanazon kérelmező részére többszöri kiváltás esetén is összesen 90 napra adható ki.

Gazdálkodói behajtási hozzájárulás

A hozzájárulásban megjelölt védett övezet területén lévő közterületen kívüli várakozóhely vagy közterületi kizárólagos használatú várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít.

A behajtási hozzájárulással a védett övezeten belül közterületi, vagy nem kizárólagos várakozóhelyen a várakozás tilos. Gazdálkodói behajtási hozzájárulás kérelemre a védett övezet területén lévő gazdálkodónak adható, az általa megjelölt, saját tulajdonában álló személygépkocsikra.

Szállítás, fuvarozás

Áruszállítás

Általában kinek ajánlható az áruszállítás, áruterítés szolgáltatás?

Akik Budapest és az ország egész területén lévő raktárakból, üzletekből, alkalmankénti vagy rendszeres árufuvarozást igényelnek. Az áruszállítás, áruterítés alkalmával alapvető elvárás az áru gyors, pontos leszállítása a megadott címekre a lehető legrövidebb úton Áruszállítás lehetséges több címmel, akár körfuvar, visszfuvar, gyűjtő-, terítő szállítás is.

Szállítási előkészületek

Helyfoglalás

A szállítást megelőzően érdemes szállítási címeken biztosítani a rakodáshoz szükséges helyet. Ez közös érdek. Különös tekintettel a nagy forgalmú utakon, illetve a belvárosi részeken!

Engedélyek

Egyes közterületekre korlátozott a tehergépkocsival történő behajtás, különös tekintettel az úgynevezett védett övezetekre.

Ilyen esetekben a szállítás alkalmára behajtási, várakozási engedélyeket kell beszerezni. Részletes információk a tobi.bkk.hu oldalon. Az engedély beszerezhető előzetes regisztráció után.

A szükséges engedélyeket kérésre, külön díjazás ellenében beszerezzük.

Fontos tudni, hogy a hivatal általános esetben minimum 3 napos elintézési határidőre vállalja az engedélyek kiadását. Ezt a szállítás tervezésénél figyelembe kell venni!

A védett övezetek kijelölését, valamint az ezekre a területekre gépjárművel való behajtási engedélyeket a 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza.

Engedély típusok

Áruszállítási behajtási hozzájárulás

Az áruszállítási behajtási hozzájárulás a 18.00 óra és 10.00 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott a folyamatos rakodás idejére, de legfeljebb 20 perc időtartamú várakozásra jogosít.

Szerviz-szolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás

A szervizszolgáltatási behajtási hozzájárulás a 18 óra és 12 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott legfeljebb 1 óra időtartamú várakozásra jogosít.

Közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás

Közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben romlandó élelmiszer-szállítási tevékenységet végez.

A közhasznú áruszállítási hozzájárulás a 18 óra és 10 óra közötti, illetve a 13 óra és 15 óra közötti időtartamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott a folyamatos rakodás idejére, de legfeljebb 20 perc időtartamú várakozásra jogosít.

Ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás

Az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

Az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás legfeljebb 30 napig terjedő időtartamra adható. Egy naptári évben ugyanazon kérelmező részére többszöri kiváltás esetén is összesen 90 napra adható ki.

Gazdálkodói behajtási hozzájárulás

A hozzájárulásban megjelölt védett övezet területén lévő közterületen kívüli várakozóhely vagy közterületi kizárólagos használatú várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít.

A behajtási hozzájárulással a védett övezeten belül közterületi, vagy nem kizárólagos várakozóhelyen a várakozás tilos. Gazdálkodói behajtási hozzájárulás kérelemre a védett övezet területén lévő gazdálkodónak adható, az általa megjelölt, saját tulajdonában álló személygépkocsikra.

Amennyiben szállításra szeretne ajánlatot kérni, töltse ki az alábbi adatlapot a szállítás adatairól! Amennyiben ismeri, az összes adatot kérjük megadni!